энэ-сарын-шилдэгүүд

 • Photo of Эмэгтэй хамтлагуудын 8-р сарын нэр хүндийн үзүүлэлт

  Эмэгтэй хамтлагуудын 8-р сарын нэр хүндийн үзүүлэлт

  Солонгосын Бизнес Судалгааны Хүрээлэн 7-р сарын 15-аас 8-р сарын 15 хүртэл судалгаа хийж эмэгтэй хамтлагуудын 8-р сарын брэнд нэр хүндийн үзүүлэлтийг гаргажээ. BLACKPINK наймдугаар сарыг 3,243,108 гэсэн брэнд нэр хүндийн индексээр энэ сард жагсаалтыг тэргүүлэв. Бүлгийн түлхүүр үгсийг анализ хийхэд…

 • Photo of Эрэгтэй хамтлагуудын 8-р сарын нэр хүндийн үзүүлэлт

  Эрэгтэй хамтлагуудын 8-р сарын нэр хүндийн үзүүлэлт

  Солонгосын Бизнес Судалгааны Хүрээлэн 7-р сарын 14-өөс 8-р сарын 14 хүртэл судалгаа хийж эрэгтэй хамтлагуудын 8-р сарын брэнд нэр хүндийн үзүүлэлтийг гаргажээ. BTS жагсаалтыг 39 дахь сардаа тасралтгүй тэргүүлж, энэ сарын байдлаар 13,098,122 гэсэн брэнд нэр хүндийн индексийг авчээ. Тэдний…

 • Photo of Уран бүтээлчдийн 7-р сарын нэр хүндийн үзүүлэлт

  Уран бүтээлчдийн 7-р сарын нэр хүндийн үзүүлэлт

  Солонгосын Бизнес Судалгааны Хүрээлэн 6-р сарын 24-өөс 7-р сарын 24 хүртэл судалгаа хийж нийт айдолуудын 7-р сарын брэнд нэр хүндийн үзүүлэлтийг гаргажээ. BTS брэнд нэр хүндийн индекс болох 13,919,443 гэсэн үзүүлэлттэйгээр жагсаалтын эхний байранд оржээ. Өнгөрсөн 6 сараас хойш тэдний…

 • Photo of Эрэгтэй айдолуудын 7-р сарын нэр хүндийн үзүүлэлт

  Эрэгтэй айдолуудын 7-р сарын нэр хүндийн үзүүлэлт

  Солонгосын Бизнес Судалгааны Хүрээлэн 6-р сарын 17-оос 7-р сарын 17 хүртэл судалгаа хийж эрэгтэй айдолуудын 7-р сарын брэнд нэр хүндийн үзүүлэлтийг гаргажээ. BTS JIMIN брэнд нэр хүндийн индекс 6,416,266 гэсэн үзүүлэлттэйгээр 31 дахь сардаа тасралтгүй тэргүүлж байна. Түүний түлхүүр үгийг…

 • Photo of Эмэгтэй айдолуудын нэр хүндийн 7-р сарын үзүүлэлт

  Эмэгтэй айдолуудын нэр хүндийн 7-р сарын үзүүлэлт

  Солонгосын Бизнес Судалгааны Хүрээлэн 6-р сарын 18-аас 7-р сарын 18 хүртэл судалгаа хийж эмэгтэй айдолуудын 7-р сарын брэнд нэр хүндийн үзүүлэлтийг гаргажээ. aespa-ийн Karina брэнд нэр хүндийн үзүүлэлтийг 3,648,118 гэсэн үзүүлэлттэйгээр хоёр дахь сардаа тэргүүлж байна. Түүний түлхүүр үгэнд дүн…

 • Photo of Эрэгтэй хамтлагуудын 7-р сарын нэр хүндийн үзүүлэлт

  Эрэгтэй хамтлагуудын 7-р сарын нэр хүндийн үзүүлэлт

  Солонгосын Бизнес Судалгааны Хүрээлэн 6-р сарын 10-аас 7-р сарын 10 хүртэл судалгаа хийж эрэгтэй хамтлагуудын 7-р сарын брэнд нэр хүндийн үзүүлэлтийг гаргажээ. BTS брэнд нэр хүндийн жагсаалтыг энэ сард 14,995,148 гэсэн үзүүлэлтээр 38 дахь сардаа тасралтгүй тэргүүлж байна. Тэдний түлхүүр…

 • Photo of Дуучдын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлт

  Дуучдын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлт

  Солонгосын Бизнес Судалгааны Хүрээлэн 5-р сарын 26-оос 6-р сарын 26 хүртэл судалгаа хийж дуучдын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлтийг гаргажээ. BTS хамтлаг брэнд нэр хүндийн индекс болох 12,939,675 гэсэн үзүүлэлттэйгээр энэ сард жагсаалтын эхний байранд бичигдэж байна. Мөн энэ сард…

 • Photo of Эмэгтэй айдолуудын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлт

  Эмэгтэй айдолуудын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлт

  Солонгосын Бизнес Судалгааны Хүрээлэн 5-р сарын 20-оос 6-р сарын 20 хүртэл судалгаа хийж эмэгтэй айдолуудын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлтийг гаргажээ. æspa Karina-ийн брэнд нэр хүндийн индекс өмнөх сараас 331.13 хувиар өсөж энэ сард 3,668,577 гэсэн үзүүлэлттэйгээр 1-р байранд оржээ.…

 • Photo of Эрэгтэй айдолуудын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлт

  Эрэгтэй айдолуудын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлт

  Солонгосын Бизнес Судалгааны Хүрээлэн 5-р сарын 19-өөс 6-р сарын 19 хүртэл судалгаа хийж эрэгтэй айдолуудын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлтийг гаргажээ. BTS JIMIN 6-р сарын брэнд нэр хүндийн индекс 6,416,266 гэсэн үнэлгээтэй гарч 30 дахь сардаа тасралтгүй тэргүүлж байна. 5-р…

 • Photo of Охидын хамтлагуудын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлт

  Охидын хамтлагуудын нэр хүндийн 6-р сарын үзүүлэлт

  Солонгосын Бизнес Судалгааны Хүрээлэн 5-р сарын 13-аас 6-р сарын 13 хүртэл судалгаа хийж охидын хамтлагуудын 6-р сарын брэнд нэр хүндийн үзүүлэлтийг гаргажээ. Rookie охидын хамтлаг болох aespa-ийн брэнд нэр хүндийн индекс 5-р сараас хойш 655.91 хувиар өсөж гайхалтай үзүүлэлт гаргаж…

Back to top button